Core utilities

از ArchWiki پارسی
پرش به: ناوبری، جستجو

این مقاله به برنامه های به اصطلاح هسته ای در یک سیستم گنو/لینوکسی می پردازد.برنامه هایی هم چون:less, ls, و grep .گستره این مقاله شامل تمامی برنام هایی است که در بسته coreutils گنو/لینوکس موجودند اما محدود به آن نمی شود.آنچه که در ادامه خدمتتان ارایه میگردد،نکات و ترفندهایی و هم چنین اطلاعات مفید مرتبطی به این برنامه هاست.

Basic commands

جدول زیر، لیستی از تمامی دستورات پایه ای شل است که هر کاربر لینوکسی بایستی با آنها آشنا باشد.دستوراتی که بولد شده اند بخشی از شل هستند.بقیه، برنامه هایی مجزا نسبت به شل هستند.بخش های زیر و مقالات مرتبط را برای کسب اطلاعات جزیی تر بخوانید.


دستور شرح مثال
man صفحه راهنمای مربوط به هر دستور را نمایش می دهد.(manual page) man ed
cd تغییر دایرکتوری(Change directory) cd /etc/pacman.d
mkdir ساخت یک دایرکتوری(make directory) mkdir ~/newfolder
rmdir حذف دایرکتوری خالی(Remove empty directory) rmdir ~/emptyfolder
rm حذف فایل(Remove a file) rm ~/file.txt
rm -r حذف دایرکتوری و محتویاتش rm -r ~/.cache
ls لیست فایل ها(List files) ls *.mkv
ls -a لیست فایل های مخفی ls -a /home/archie
ls -al لیست کردن فایل های مخفی و پراپرتی هایش
mv انتقال یک فایل(Move a file) mv ~/compressed.zip ~/archive/compressed2.zip
cp کپی کردن فایل(Copy a file) cp ~/.bashrc ~/.bashrc.bak
chmod +x اجرایی کردن یک فایل chmod +x ~/.local/bin/myscript.sh
cat نمایش محتویات فایل cat /etc/hostname
strings نمایش کاراکترهای قابل پرینت در یک فایل باینری strings /usr/bin/free
find جستجوی فایل find ~ -name myfile
mount سوار کردن پارتیشن mount /dev/sdc1 /media/usb
df -h نمایش تمامی فضای باقی مانده در کل پارتیشن ها
ps -A نمایش تمامی پروسه های در حال اجرا
killall کشتن تمامی نمونه های در حال اجرای یک فرآیند
ss -at نمایش لیستی از سوکت های TCP باز

cat