Aria2

از ArchWiki پارسی
پرش به: ناوبری، جستجو

خطا در ایجاد بندانگشتی: نمی‌توان تصویر بندانگشتی را در مقصد ذخیره کرد
این مقاله یا بخش نیازمند این است که ترجمه شود.
خطا در ایجاد بندانگشتی: نمی‌توان تصویر بندانگشتی را در مقصد ذخیره کرد

یادداشت: این مطلب هنوز کامل نشده است (در بحث:Aria2# در این مورد تبادل نظر کنید.)

به نقل از صفحه اصلی پروژه:home page

aria2 دانلود منیجری ست سبک،مولتی پروتکل،با چندین سورس مختلف،که البته از طریق محیط command-line قابل دسترسی ست.از پروتکل های:HTTP/HTTPS, FTP, BitTorrent و Metalink پشتیبانی می کند.آریا2 با استفاده از واسط های JSON-RPC و XML-RPC که به صورت درونی در این برنامه موجود هستند،قابل دستکاری و شخصی سازی ست.

نصب

بسته aria2 را از مخازن رسمی نصب کنید.

ممکن است نیاز به نصب aria2-systemd جهت استفاده از آریا2 بعنوان یک daemon یا سرویس داشته باشید.

اجرا

نام اجرایی بسته آریا2 با عنوان ‎aria2c‎ شناخته می شود.این شیوه نامگذاری قدیمی،برای سازگاری با اسلاف خود حفظ شده است.

پیکره بندی

aria2.conf

آریا2 فایل‎~/.aria2/aria2.conf‎را جهت بازبینی مجموعه ای از گزینه های پیکره بندی که به صورت پیش فرض برایش ست شده است،چک میکند.

این رفتار با سوییچ ‎--conf-path‎ قابل تغییر است:

 • فایل ‎aria2.example.rar‎ را با آپشن های مشخص شده در فایل پیکره بندی (‎/file/aria2.rapidshare‎)، دانلود کنید.
 $ aria2c --conf-path=/file/aria2.rapidshare http://rapidshare.com/files/12345678/aria2.example.rar

اگر فایل ‎~/.aria2/aria2.conf‎ وجود داشته باشد و آپشن های مشخص شده در ‎/file/aria2.rapidshare‎ مطلوب ما باشند،سوییچ ‎--no-conf‎ بایستی به دستور اضافه گردد:

 • فایل ‎aria2.example.rar‎ را با استفاده از آپشن های مشخص شده در فایل تنظیمات ‎/file/aria2.rapidshare‎ دانلود کنید.
 $ aria2c --conf-path=/file/aria2.rapidshare http://rapidshare.com/files/12345678/aria2.example.rar

اگر فایل ‎~/.aria2/aria2.conf‎ هنوز وجود ندارد و تمایل به ساده سازی مدیریت تنظیمات آن دارید:

$ touch ~/.aria2/aria2.conf

مثالی از .bash_alias

 alias down='aria2c --conf-path=${HOME}/.aria2/aria2.conf'
 alias rapid='aria2c --conf-path=/file/aria2.rapidshare'

مثالی از aria2.conf

continue
dir=${HOME}/Desktop
file-allocation=none
input-file=${HOME}/.aria2/input.conf
log-level=warn
max-connection-per-server=4
min-split-size=5M
on-download-complete=exit

مثال بالا بااجرای تکه کد زیر مشابه خواهد بود:

 $ aria2c dir=${HOME}/Desktop file-allocation=none input-file=${HOME}/.aria2/input.conf on-download-complete=exit log-level=warn FILE
توجه: مثال aria2.conf ممکن است به نحو صحیحی از متغیر $HOME استفاده نکند.برخی از کاربران،سینتکس پر براکت آن را گزارش داده اند.که صریحا یک زیر دایرکتوری ${HOME} در دایرکتوری جاری آریا2 میسازد.به شدت توصیه می شود که از مسیرهای غیرنسبی(مطلق) در فایل aria2.conf. استفاده کنید.

جزییات اختیارات

‎continue‎
شروع به از سرگیری دانلود فایل نیمه دانلود شده می کند.در صورتی که فایل کنترلی منتاظرش موجود باشد.
‎dir=${HOME}/Desktop‎
فایل های دانلود شده را در ‎~/Desktop‎ ذخیره میکند.
‎file-allocation=none‎
قبل از شروع به دانلود،فضای دیسک رو پیش-اختصاص نمی دهد.(رفتار پیش فرض:پیش-اختصاص) 1
‎input-file=${HOME}/.aria2/input.conf‎
لیستی از خطوط را دانلود میکند ویا URI هایی که با تب جدا شده اند و در مسیر ‎~/.aria2/input.conf‎ قرار دارند.
‎log-level=warn‎
سطح گزارش گیری را بر روی "فقط هشدار ها و ارورها"تنظیم میکند.(رفتار پیش فرض:دیباگ)
‎max-connection-per-server=4‎
حداکثر 4 کانکشن(ارتباط) را به ازای هر فایل برای هر سرور تنظیم میکند.(پیش فرض=1)
‎min-split-size=5M‎
فایل را تنها در صورتی که بزرگتر از 2*5MB = 10MB باشد،قطعه قطعه میکند.(پیش فرض:20M)
‎on-download-complete=exit‎
دستور ‎exit‎ را اجرا کنید و وقتی سشن دانلود تمام شد،از شل خارج شوید.
Example input file #1
 • فایل ‎aria2-1.10.0.tar.bz2‎ را از دو منبع جداگانه داخل دایرکتوری ‎~/Desktop‎ دانلود کنید.البته قبل از آنکه این فایل را مرج کنید.

http://aria2.net/files/stable/aria2-1.10.0/aria2-1.10.0.tar.bz2 http://sourceforge.net/projects/aria2/files/stable/aria2-1.10.0/aria2-1.10.0.tar.bz2

Example input file #2
 • فایل ‎aria2-1.9.5.tar.bz2‎ را دانلود و در مسیر ‎/file/old‎ با عنوان ‎aria2.old.tar.bz2 ‎ ذخیره کنید و
 • فایل ‎aria2-1.10.0.tar.bz2‎ را دانلود و در مسیر ‎~/Desktop‎ با عنوان ‎aria2.new.tar.bz2‎ ذخیره کنید.

 http://aria2.net/files/stable/aria2-1.9.5/aria2-1.9.5.tar.bz2
  dir=/file/old
  out=aria2.old.tar.bz2
 http://aria2.net/files/stable/aria2-1.10.0/aria2-1.10.0.tar.bz2
  out=aria2.new.tar.bz2

Additional notes

1 ‎--file-allocation=falloc‎
برای فایل سیستم های جدید مثل ext4 به شدت توصیه می شود.(با پشتیبانی از مقادیر).فرمت های btrfs or xfs را به عنوان فایل های با حجم بزرگ (GB) تقریبا به صورت خیلی فوری اختصاص میدهد.از falloc به همراه فایل سیستم های قدیمی هم چون ext3 استفاده نکنید.
نکته: لطفا ‎aria2c --help=#all‎ و صفحه من پیج aria2 را برای مشاهده لیست کاملی از آپشن های تنظیمات ببینید.

Example aria2.rapidshare

http-user=USER_NAME
http-passwd=PASSWORD
allow-overwrite=true
dir=/file/Downloads
file-allocation=falloc
enable-http-pipelining=true
input-file=/file/input.rapidshare
log-level=error
max-connection-per-server=2
summary-interval=120

Option details

‎continue‎
در صورت وجود فایل کنترلی،فایل دانلود شده ناقص را ادامه می دهد.
‎dir=${HOME}/Desktop‎
فایل های دانلود شده را در مسیر ‎~/Desktop‎ ذخیره می کند.
‎file-allocation=none‎
حافظه ای را قبل از شروع عملیات دانلود،اختصاص نمی دهد. (Default: prealloc) 1
‎input-file=${HOME}/.aria2/input.conf‎
لیستی از آدرس هایی را که بوسیله تب یا خط جدید از هم جدا شده اند از ‎~/.aria2/input.conf‎ می خواند و شروع به دانلود میکند.
‎log-level=warn‎
سطح گزارش گیری را در output warnings و errors only قرار می دهد.(پیش فرض: debug)
‎max-connection-per-server=4‎
حداکثر 4 کانکشن را به ازای هر فایل برای هر سرور اختصاص می دهد.(پیش فرض: 1)
‎min-split-size=5M‎
تنها زمانی که حجم فایل بزرگتر از 2*5MB = 10MB باشد ، آن را قطعه قطعه می کند.(پیش فرض: 20M)
‎on-download-complete=exit‎
دستور ‎exit‎ را اجرا و زمانی که کلیه دانلود ها تمام شد، از شل خارج می گردد.
مثالی از فایل ورودی اول
 • فایل ‎aria2-1.10.0.tar.bz2‎ را از دو منبع مجزا دانلود و قبل از ترکیب کردنشان بعنوان فایل ‎aria2-1.10.0.tar.bz2‎،آنها را در آدرس ‎~/Desktop‎ ذخیره کنید.
 http://aria2.net/files/stable/aria2-1.10.0/aria2-1.10.0.tar.bz2  http://sourceforge.net/projects/aria2/files/stable/aria2-1.10.0/aria2-1.10.0.tar.bz2
مثالی از فایل ورودی دوم
 • فایل ‎aria2-1.9.5.tar.bz2‎ را دانود و در مسیر ‎/file/old‎ بعنوان ‎aria2.old.tar.bz2 ‎ ذخیره و
 • فایل ‎aria2-1.10.0.tar.bz2‎ را دانلود و در مسیر ‎~/Desktop‎ به عنوان ‎aria2.new.tar.bz2‎ ذخیره کنید.

 http://aria2.net/files/stable/aria2-1.9.5/aria2-1.9.5.tar.bz2
  dir=/file/old
  out=aria2.old.tar.bz2
 http://aria2.net/files/stable/aria2-1.10.0/aria2-1.10.0.tar.bz2
  out=aria2.new.tar.bz2

نکات

1 ‎--file-allocation=falloc‎
برای فایل سیستم های جدید هم چون ext4،btrfsیا xfs توصیه می شود.از falloc به همراه فایل سیستم های قدیمی هم چون ext3 استفاده نکنید زیرا زمان زیادی را به خود اختصاص می دهد و عملیات دانلود توسط aria2 را کند می کند.
نکته: برای کسب اطلاعات بیشتر درباره لیست کاملی از آپشن های تنظیمات،‎aria2c --help=#all‎ و صفحه من پیج aria2 را ببینید.

مثالی از دانلود از رپید شیر(aria2.rapidshare )

http-user=USER_NAME
http-passwd=PASSWORD
allow-overwrite=true
dir=/file/Downloads
file-allocation=falloc
enable-http-pipelining=true
input-file=/file/input.rapidshare
log-level=error
max-connection-per-server=2
summary-interval=120

جزییات آپشن ها

‎http-user=USER_NAME‎
متغیر HTTP را username بعنوان USER_NAME برای لاگین های محافظت شده،ست میکند.این کار، بر روی تمامی URIs ها اثر می گذارد.
‎http-passwd=PASSWORD‎
متغیر HTTP را username بعنوان PASSWORD برای لاگین های محافظت شده،ست میکند.این کار، بر روی تمامی URIs ها اثر می گذارد.
‎allow-overwrite=true‎
اگر فایل کنترلی متناظری وجود نداشته باشد، عملیات دانلود کردن را از نو،شروع می کند.(پیش فرض: false)
‎dir=/file/Downloads‎
فایل های دانلود شده را در مسیر ‎/file/Downloads‎ ذخیره می کند.
‎file-allocation=falloc‎
آدرس posix_fallocate() را قبل از شروع عملیات دانلود،جهت تخصیص حافظه،صدا می زند.(پیش فرض: prealloc)
‎input-file=/file/input.rapidshare‎
لیستی از فایل هایی که در مسیر‎/file/input.rapidshare‎ پیدا میکند را شروع به دانلود میکند.

مثالی از aria2.bittorrent

bt-seed-unverified
max-overall-upload-limit=1M
max-upload-limit=128K
seed-ratio=5.0
seed-time=240

تنظیم جزییات

‎bt-seed-unverified=false‎
هش فایل ها را قبل از عملیات بذر پاشی(seeding) چک نکند.(پیش فرض: true)
‎max-overall-upload-limit=1M‎
حداکثر سرعت آپلود را بر روی 1MB/sec تنظیم کند.(پیش فرض: 0)
‎max-upload-limit=128K‎
حداکثر سرعت آپلود به ازای هر فایل تورنت را بر روی 128K/sec تنظیم میکند.(پیش فرض: 0)
‎seed-ratio=5.0‎
عملیات بذر پاشی را تا رسیدن به نرخ 5.0 کامل میکند.(Default: 1.0)
‎seed-time=240‎
عملیات بذر پاشی را به مدت 240 دقیقه ادامه می دهد.
توجه: اگر هر دو آپشن ‎seed-ratio‎ و ‎seed-time‎ تنظیم شده باشند، عملیات بذر پاشی تا زمانی که حداقل یکی از این شروط برقرار گردد، ادامه خواهد یافت.

مثالی از aria2.daemon

این تنظیمات باعث شروع به کار Aria2 به عنوان یک سرویس میگردد.هم چنین قابلیت ادغام این تنظیمات با لیست برنامه هایی که در ادامه خواهد آمد، وجود دارد.توجه داشته باشید که rpc-user و rpc-pass منسوخ شده اند.اما بسیاری از نرم افزاری ذکر شده در پایین، هم چنان از تنظیمات قدیمی بهره می برند.فراموش نکنید که نام کاربری، رمز عبور و مسیر دانلود را تغییر دهید.

continue
daemon=true
dir=/home/aria2/Downloads
file-allocation=falloc
log-level=warn
max-connection-per-server=4
max-concurrent-downloads=3
max-overall-download-limit=0
min-split-size=5M
enable-http-pipelining=true

enable-rpc=true
rpc-listen-all=true
rpc-user=rpcuser
rpc-passwd=rpcpass

Frontends

توجه: تنظیماتی که در نرم افزارهای Frontends انجام شده اند بر تنظیمات پیش فرض ‎aria2‎ اثری نخواهند گذاشت.