Fstab

از ArchWiki پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو


فایل /etc/fstab برای تعریف چگونگی پارتیشن بندی ‌, دیگر دستگاه های بلوک مختلف , و یا فایل سیستم های راه دور که باید به فایل سیستم وصل شوند استفاده می شود .

هر فایل سیستم در یک خط جداگانه توصیف می گردد . این تعاریف به واحد وصل شدن systemd بصورت پویا در زمان بوت تبدیل خواهند شد , و زمانی که پیکربندی مدیر سیستم بارگذاری مجدد شده است . بطور پیشفرض fsck بصورت خودکار راه اندازی خواهد شد و فایل سیستم قبل از شروع سرویس هایی که ما به آن ها نیاز داریم نصب می شود . برای مثال , systemed مطمئن خواهد شد که فایل سیستم راه دور همچون NFS یا Samba بصورت خودکار قبل از راه اندازی شبکه نصب و راه اندازی خواهد شد . بنابراین , فایل سیستم های محلی و راه دور تعیین شده در ‎/etc/fstab‎ نصب می شوند باید خارج از جعبه کار کنند . برای جزییات بیشتر ‎man 5 systemd.mount‎ را مشاهده نمایید .

دستور ‎mount‎ از fstab , اگر فقط یکی از دو مسیر و یا دستگاه داده شده باشد , جهت پرکردن مقدار برای پارامتر دیگر استفاده می کند. هنگام انجام این کار , گزینه های mount که در fstab لیست شده اند همچنان مورد استفاده قرار می گیرند .

پوشه مثال

یک /etc/fstab ساده , از توصیف نام هسته استفاده می کند :

/etc/fstab
# <file system>    <dir>     <type>  <options>       <dump> <pass>
/dev/sda1       /       ext4   defaults,noatime   0   1
/dev/sda2       none     swap   defaults       0   0
/dev/sda3       /home     ext4   defaults,noatime   0   2

تعریف فیلد

هر خطی در پوشه ‎/etc/fstab‎ شامل فیلدهای زیر که بوسیله فضا (space) یا باریکه (tab) از هم جدا می شوند :

 file_system  dir  type  options  dump  pass
file system
یک پارتیشن (قسمت) یا دستگاه ذخیره سازی که سوار می شود .
dir
نقطه اتصال (mount) که <فایل سیستم> به آن متصل شده است .
type
نوع فایل سیستم پارتیشن و یا دستگاه ذخیره سازی وصل شده می باشد . بسیاری از فایل سیستم های مختلف پشتیبانی می شوند :‎ext2‎, ‎ext3‎, ‎ext4‎, ‎btrfs‎, ‎reiserfs‎, ‎xfs‎, ‎jfs‎, ‎smbfs‎, ‎iso9660‎, ‎vfat‎, ‎ntfs‎, ‎swap‎ و ‎auto‎. نوع ‎auto‎ اجازه می دهد تا از دستور mount حدس بزنید چه نوع فایل سیستمی استفاده شده است . این برای رسانه های نوری مناسب است (CD/DVD) .
options
گزینه های اتصال (Mount) از فایل سیستم مورد استفاده قرار می گیرد , صفحه mount man page را مشاهده کنید . لطفا توجه داشته باشید که بعضی از گزینه ها برای سیستم فایل ها خاص هستند ; برای کشف آن ها صفحه توضیحات mount مزبور را مشاهده کنید (mount man page) .
dump
از ابزار dump برای تصمیم گیری در زمان ساخت یک پشتیبان استفاده می شود .اگر باید از یک فایل سیستم پشتیبان گرفته شود , Dump ورودی را بررسی می کند و از اعداد برای تصمیم گیری استفاده می کند . ورودی های ممکن 0 و 1 هستند . اگر ورودی 0 باشد , Dump فایل سیستم را رد خواهد کرد ; اگر ورودی 1 باشد , Dump یک پشتیبان خواهد ساخت . بیشتر کاربران dump را بصورت نصب شده ندارند . بنابراین آن ها باید ورودی 0 را برای dump استفاده کنند .
pass
بوسیله fsck برای تصمیم گیری اینکه فایل سیستم ها به ترتیب بررسی شده اند استفاده می شود . ورودی های ممکن 0 , 1 و 2 هستند . فایل سیستم ریشه (root) باید بالاترین اولویت 1 را داشته باشد (مگر اینکه از نوع btrfs باشد , که در اینصورت فیلد باید 0 باشند)- همه ی فایل سیستم های دیگر که شما می خواهید بررسی شوند باید یک 2 باشند . فایل سیستم هایی با مقدار 0 با ابزار fsck بررسی نخواهند شد .

شناسایی سیستم ها

راه های زیادی برای شناسایی فایل سیستم هایی که متصل شده اند وجود دارد . ‎/etc/fstab‎ چندین متد را پشتیبانی می کند :